Novosti i događanja

CEMEX osigurao dodatno mjesto...

...za upoznavanje sa Studijama utjecaja na okoliš


Kaštel Sućurac, 4. ožujka 2013. – CEMEX je u tvornici Sv. Juraj osigurao dodatno mjesto za uvid u Studije utjecaja na okoliš zahvata za prihvat, privremeno skladištenje i loženje krutog goriva iz otpada u tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo.

Pored službeno objavljenih lokacija koje u postupku procjene utjecaja na okoliš određuje Splitsko-dalmatinska županija, CEMEX je, u želji da više informira građane o projektu, osigurao i dodatno mjesto za uvid u studije. Tijekom službenog razdoblja javnog uvida, koje traje od 4. ožujka do 4. travnja, svi zainteresirani građani moći će studije o utjecaju na okoliš pogledati i pročitati i u tvornici cementa Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

CEMEX je mjesto za uvid opremio dodatnim primjercima studije te popratnim materijalima iz postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i informativnim materijalima o korištenju zamjenskih goriva. Građani će na tom mjestu moći dobiti sve informacije o projektu, no neće moći uložiti službene primjedbe i komentare na studiju. Svi oni koji to žele učiniti moći će svoje prijedloge i primjedbe dati na za to predviđenim službenim lokacijama u Solinu i Kaštelima. Javno izlaganje studije održat će se 12. ožujka u 10 sati u Kaštelima, a u 15 sati u Solinu.

Rukovodeći se načelima Aarhuške konvencije, CEMEX je tijekom čitavog postupka procjene utjecaja na okoliš otvoreno komunicirao o projektu te uključivao zainteresiranu javnost u postupak. Tako je prije same izrade studije organizirao javno predstavljanje sadržaja studije i pozvao sve građane da se uključe i daju prijedloge koje bi studija trebala obuhvatiti. Isto tako različitim informativnim i edukativnim aktivnostima tvrtka je nastojala pružiti sve relevantne informacije o zamjenskim gorivima kao i brojne primjere iz svjetske prakse.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved