Novosti i događanja

CEMEX - primjer učinkovitog korištenja vodnih resursa


Kaštel Sućurac, 10. lipnja 2013. – CEMEX je podnio zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i prirode za utvrđivanje potrebe procjene utjecaja na okoliš u projektu gradnje postrojenja za prihvat i distribuciju vode iz bunara koja će se koristiti u tehnološkom  procesu te za navodnjavanje zelenih površina u tvornicama Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu i Sv. Kajo u Solinu. 

Slijedeći strategiju učinkovitog korištenja prirodnih resursa, CEMEX je odlučio osigurati vlastiti izvor vode za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje cementa te navodnjavanje zelenih površina u tvornicama Sveti Juraj i Sveti Kajo. Zahvat ujedno predviđa i korištenje dijela crpljene vode za rad toplinske pumpe kojom se namjerava zamijeniti postojeća toplinska podstanica. Time se voda iz bunara u ljetnom periodu može koristiti i za hlađenje radnih prostorija, što omogućava i značajne energetske uštede. 

Za potrebe zalijevanja zelenih površina i cirkulacijski sustav hlađenja tehnološkog procesa CEMEX je koristio vodu iz gradskih vodoopskrbnih sustava. Ovim zahvatom osigurat će se više pitke vode za opskrbu stanovništva i drugih gospodarskih subjekata na ovom području. 

Sukladno EU Okvirnoj direktivi o vodama, korištenje vode u proizvodnji može se smanjiti recikliranjem i ponovnim korištenjem vode, kao i mijenjanjem proizvodnih procesa koristeći efikasnije tehnologije, a to je upravo ono na čemu CEMEX kontinuirano radi. 

Merica Pletikosić, voditeljica odjela zaštite okoliša CEMEX Hrvatske: „Na podzemne vode treba gledati kao na važne i iskoristive prirodne akumulacije vode, odnosno nezanemariv resurs koji se može ponovno iskoristiti. Sustav dobivanja vode iz bušotina zadovoljava naše potrebe proizvodnje i navodnjavanja, smanjuje količine vode koje crpimo iz vodoopskrbnog sustava te tako osigurava veće količine pitke vode stanovništvu, ali i ostvaruje energetske i financijske uštede u našem poslovanju. Jednostavno rečeno, u ovom projektu zadovoljena su sva načela održivog razvoja kojem težimo u svakodnevnom poslovanju. 
Na globalnoj razini postoje brojne inicijative očuvanja količina pitke vode, kroz koje se ona, gdje god je to moguće, zamjenjuje drugim resursima. Stoga upravo ovaj naš projekt predstavlja poseban doprinos industrije racionalnom korištenju prirodnih resursa.“

CEMEX je u proteklom desetljeću uložio više od 900 milijuna kuna u modernizaciju svojih pogona i zaštitu okoliša, a u postupku je i održivi model rudnika kojim su definirana sva područja provedbe biološke rekultivacije. 

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved