Više od 150 vozača kooperanata prošlo obuku o sigurnoj vožnji


Budući da je sigurnost na radu jedno od temeljnih načela na kojima počiva proizvodnja i distribucija proizvoda Dalmacijacementa, odjel Zaštite zdravlja i sigurnosti na radu proveo je dodatno osposobljavanje za više od 150 vozača kooperanata za sigurnu vožnju.

Osim obuke vozača, CEMEX-ovi standardi o sigurnosti na radu nalažu da svi kamioni kojima se prevoze njihovi proizvodi moraju biti opremljeni dodatnim retrovizorom na desnoj strani te imati istaknutu naljepnicu upozorenja za motocikliste i bicikliste s porukom o opasnosti pretjecanja kamiona.

"Dobro upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu bitan je dio našeg poslovanja jer na taj način ispunjavamo očekivanja ne samo naših zaposlenika i kooperanata već i zajednice kojoj je sigurnost u prometu također u interesu", rekao je Fabjan Ruščić, voditelj odjela Zaštite zdravlja i sigurnosti na radu Dalmacijacementa te pri tom nadodao: „ Sljedeći korak u sigurnoj vožnji je vožnja s instruktorom. Svi vozači kooperanti će voziti s ovlaštenom osobom koja će ocjenjivati njihovu vožnju, a na temelju dobivenih ocjena će se određivati količina cementa koju će pojedini vozač moći prevesti. Dakle, ukoliko vozač kooperant ne bude vozio u skladu s prometnim pravilima i uvjetima na cesti te dobije lošu ocjenu, njegov poslodavac će biti manje angažiran od strane Dalmacijacementa.“

Osim edukacije vozača kooperanata, Dalmacijacement kontinuirano educira i svoje zaposlenike, većinom iz prodaje. Zaposlenici obuku završavanju u zagrebačkom AMC-u, jedinom hrvatskom centru specijaliziranom za izvođenje treninga sigurne vožnje te pri tom postaju ponosni vlasnici naljepnice za vozilo "siguran vozač".

Program dodatnog osposobljavanja za sigurnu vožnju proveden je u skladu s globalnim smjernicama CEMEX-a, koji već godinama posluje prema strogim načelima očuvanja zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika i svih osoba koje se nađu u njegovim pogonima i na terminalima. Ona predstavlja samo jednu od brojnih akcija koje Dalmacijacement poduzima kako bi zdravlje i sigurnost bili na prvom mjestu, što je ujedno i globalna stateška odrednica poslovanja tvrtke.

Sva tri proizvodna pogona Dalmacijacementa certificirana su prema međunarodnoj normi OHSAS 18001, sustavom za upravljanje i kontrolu zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenika.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved