Static Image
Novosti i događanja

Predsjednik Uprave sugrađankama i sugrađanima


Poštovane sugrađanke i sugrađani,

U zadnje vrijeme u javnosti, medijima i društvenim mrežama neki pojedinci i skupine iznose mnoge netočne informacije o korištenju goriva iz otpada kao zamjenskog goriva u tvornici cementa. Nažalost, pritom ne biraju sredstva i nastoje na vrlo emotivan način manipulirati mišljenjem građana koristeći našu osjetljivost na pitanja kao što su zdravlje i sigurna budućnost naše djece. Neozbiljno i neodgovorno nas napadaju da „trujemo sami sebe i sve žitelje našeg Kaštelanskog zaljeva“. Zbog takvih pokušaja manipulacija i zastrašivanja javnosti, želim vam ovim putem iznijeti pravu, stručno argumentiranu i jedinu istinu te odgovoriti na optužbe kojima najčešće vrijeđaju našu tvornicu i naše radnike.

Kažu da smo cementara s primitivnom tehnologijom, a da moderne cementare u svijetu imaju visoku tehnologiju i manji prag graničnih vrijednosti emisija u zrak.

Istina je da cementare imaju iste granične vrijednosti emisija u zrak i to je određeno Direktivom o emisijama u industrijskim prostrojenjima Europskoj uniji, a s kojom smo i mi usklađeni. Tehnologija koju Cemex koristi ni po čemu nije primitivna, a dokaz tome je naša energetska efikasnost, naime tvornica Sv. Juraj sada je energetski najefikasnija Cemexova tvornica u svijetu.

Kažu da ćemo graditi spalionicu ili postati spalionica otpada.

Istina je da cementara nikada ne može biti spalionica otpada, već jedino može koristiti gorivo iz otpada u svrhu zamjene dijela fosilnih goriva, a s ciljem smanjenja emisija CO2. Gorivo iz otpada je proizvod centra za gospodarenje otpadom i jedino se kao takvo, sukladno propisima može koristiti u cementari. Jedino što smo sagradili je postrojenje koje će zaprimati gorivo iz otpada iz kamiona i dozirati ga u proces, kao što radimo i s ostalim gorivima.

Kažu da vrećasti filteri zadržavaju samo prašinu, dok ostali štetni spojevi prolaze, kao dioksini i furani.

Istina je da dioksini i furani nisu problem u cementnoj industriji, jer visoke temperature i vrijeme zadržavanja plinova u peći ne dozvoljavaju njihovo nastajanje izgaranjem. S druge strane kako bi se izbjeglo ponovno sintetiziranje ovih spojeva kod hlađenja (tzv.„de novo“ sinteza), plinovi nakon peći prolaze kroz vodotoranj tj. toranj za kondicioniranje plinova gdje se naglo hlade čime se sprečava naknadno stvaranje dioksina. Redovita mjerenja dioksina i furana u Cemexu pokazuju da su ove emisije i do tisuću puta niže od propisanih graničnih vrijednosti. Vrećasti filteri koriste se za pročišćavanje plinova tako da zadržavaju čestice, a sam tehnološki proces je „pročistač“ za ostale spojeve koji nastaju kao rezultat procesa.

Kažu da nismo usklađeni s prostornim planom.

Nije točno. Bez potvrde koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u kojoj se navodi kako je zahvat u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, ne bismo uopće mogli započeti postupak procjene utjecaja na okoliš i izradu Studije utjecaja na okoliš za korištenje goriva iz otpada.

Kažu da je studija loše napravljena.

Postoji popis pravnih osoba u Republici Hrvatskoj koje imaju suglasnost nadležnog ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Sukladno tome, našu Studiju utjecaja na okoliš za korištenje goriva iz otpada izadila je tvrtka Interkonzalting, ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Na izradi same studije sudjelovalo je više od 20 domaćih i međunarodnih stručnjaka, većinom sveučilišnih profesora i doktora znanosti. Vrlo je neodgovorno i uvredljivo tvrditi da ti stručnjaci nisu savjesno napravili svoj posao, jer svi su se oni svojim imenom i prezimenom potpisali kao autori studije. Studija je nakon cijele službene procedure prošla i dodatnu reviziju u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Kažu da je gorivo iz otpada opasan otpad.

Nije točno. Gorivo iz otpada prema hrvatskoj normi HRN EN 15359:2012 klasificirano je kao proizvod koji se proizvodi isključivo od neopasnog otpada. Sukladno dozvoli možemo koristiti isključivo gorivo iz otpada koje se proizvodi u kontroliranim uvjetima od neopasnog otpada, što uključuje proizvodnju prema točno zahtijevanoj specifikaciji. Zbog visoke gorive vrijednosti ono se u Europi već dvadesetak godina koristi kao gorivo u različitim postrojenjima, od toplana i termoelektrana do tvornica cementa i papira.

Kažu da će korištenjem goriva iz otpada cement biti toksičan.

Naši proizvodi ispunjavaju zahtjeve za kvalitetu koji su određeni EU normom EN 197-1. Vrednovanje sukladnosti građevnih proizvoda propisano je EU Uredbom 305/201 i označeni su europskom oznakom kvalitete CE. Isto tako, nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svi naši proizvodi ispunjavaju zahtjeve za sigurnost proizvoda iz Uredbe (EZ) 1907/2006 o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH). Svakako, ovo je lako provjeriti jer npr. Austrija ili Njemačka koriste preko 60 posto zamjenskih goriva u cementnoj industriji i to rade duže od dvadeset godina. Austrijski cement danas možete kupiti i u Hrvatskoj i testirati ga.

Kažu da želimo samo profit i da ne brinemo o posljedicama za zdravlje.

Sigurnost i zdravlje naših zaposlenika, a i svih naših susjeda i sugrađana, Cemexu je na prvom mjestu. Stopa bolovanja naših zaposlenika među najnižima je u hrvatskoj industriji, a duže od 1600 dana nismo imali ozljedu na radu koja je uzrokovala bolovanje.

Proces proizvodnje cementa strogo je kontrolirani proces gdje se točno zna što se unosi i što izlazi iz rotacijske peći, uključujući i dimnjak. Zahvaljujući mjernim sustavima koje imamo na svim glavnim ispustima, emisije na dimnjacima koje je moguće kontinuirano pratiti, dostupne su javnosti 24 sata dnevno na našoj internetskoj stranici. Ti podaci se automatski prenose i u informacijski sustav pri Agenciji za zaštitu okoliša. Što se tiče profita, dio je odgovornosti svake tvrtke da posluje konkurentno, da plaća svoje zaposlenike, uredno podmiruje obveze prema državi, lokalnoj zajednici i svojim dobavljačima. Neprofitabilni propadaju, a Cemex ima čvrstu namjeru ostati uspješna hrvatska tvrtka. O radu naših tvornica ovisi egzistencija gotovo tisuću obitelji.

Cijenjene sugrađanke i sugrađani, ukoliko ste imali strpljenja pročitati moju poruku, zahvaljujem vam u svoje ime i u ime svih nas u Cemexu. Mi ćemo, kao i naši konkurenti u Europi, ali i u Hrvatskoj, u tehnološkom procesu proizvodnje cementa koristiti gorivo iz otpada kao zamjenu za dio fosilnih goriva, čime ćemo smanjiti emisije ugljičnog dioksida. Za to smo dobili sve potrebne dozvole nadležnih tijela, u skladu s nacionalnim propisima i zakonskim aktima Europske unije.

Svi ovdje navedeni podaci javno su dostupni u izvorima relevantnih tijela Republike Hrvatske i Europske unije.

Sve vas koji želite saznati više, pozivam da dođete u tvornicu, popričate s nama i upoznate se s procesom. Naša vrata uvijek su vam otvorena. Možete nas nazvati i na besplatni telefon 0800 200 125 ili kontaktirati putem elektroničke pošte na zamjenska.goriva@cemex.com. Nazovite nas, posjetite nas – uvjerite se sami!

S poštovanjem,

Trpimir Renić
Predsjednik Uprave
CEMEX Hrvatska d.d.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved