Novosti i događanja

Potpisan novi dvogodišnji Kolektivni ugovor


Nezavisni sindikat Dalmacijacementa i CEMEX Hrvatska dogovorili su i potpisali novi Kolektivni ugovor. Zaposlenicima CEMEX-a novi će ugovor jamčiti kontinuitet radnih prava i uvjeta u sljedeće dvije godine.

S obzirom na teške tržišne uvjete te trenutnu situaciju u kojoj se tvrtka nalazi, novim Kolektivnim ugovorom dogovoreno je da se bruto masa plaća tijekom 2013. neće povećavati te da neće biti isplate božićnica ni regresa, dok te će mogućnosti u 2014. godini biti nanovo razmatrane i ovisiti o rezultatima poslovanja. Materijalna prava poput jubilarnih nagrada, dara djeci, dopunskog zdravstvenog osiguranja, božićnih bonova te naknada za novorođenu djecu, kao i naknade za prijevoz do radnog mjesta ostaju sastavni dio Kolektivnog ugovora.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved