Novosti i događanja

Pokrenut projekt izgradnje sunčeve elektrane, vrijedan 1.350.000 eura


Predinvesticijska studija, pokrenuta u suradnji CEMEX-a Hrvatska i splitske tvtke "Fractal" pokazala je postojanje mogućnosti izgradnje sunčeve elektrane na rubnim dijelovima eksploatacijskog polja rudnika Sv. Jure i Sv. Kajo u Kaštel Sućurcu. Radi se o projektu vrijednom 1.350.000 eura koji bi proizvodio jedan megawatt struje. Budući da bi sunčeva elektrana bila na tlu, projekt mora biti sastavni dio Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i u tom dijelu CEMEX očekuje potporu Grada Kaštela.

Ideja za izgradnju sunčeve elektrane nastala je u trenutku kad je u rudniku Sv. Jure i Sv. Kajo smanjena veličina eksploatacijskog polja. Zemljište je vlasništvo CEMEX-a, a napušteni rubni dijelovi ostali su neiskorišteni. Kako je riječ o idealno položenom, suncu izloženom ravnom platou površine oko četiri hektara, projekt je pokrenut. Za početak, pokrenuta je izrada predinvesticijske studije, pa 2010. prijavljena na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na osnovu kojega je dobiven dio sredstava za njezinu izradu. U međuvremenu završena studija pokazala je da je na tom prostoru moguća izgradnja sunčeve elektrane kapaciteta pet megawatta. Za usporedbu potrebe tvornice Sv. Jure i Sv. Kajo iznose 32,5 megawatta.

Kako Vlada RH subvencionira energiju koja se dobiva iz sunčeve elektrane, najisplativije je dobivene količine prodati HEP-u, kaže naš sugovornik. No, kako je jedan od prvih poteza ove Vlade bio smanjivanje ove subvencije, u CEMEX-u su promijenili strategiju i umjesto prvotno zamišljene sunčeve elektrane kapaciteta pet megawatta u koju bi valjalo investirati 6,3 milijuna eura, odlučili smanjiti kapacitet na jedan megawatt, investiciju vrijednu 1.350.000 eura. U očekivanju izmjena i dopuna županijskog Prostornog plana, CEMEX traži investitora ili suinvestitora. Od trenutka uvrštenja u županijski prostorni plan, za postupak ishođenja dokumentacije i izgradnju sunčeve elektrane potrebno je 18 mjeseci.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved