03.02.2009
Nova betonara u Zadru

Sljedeći mjesec će započeti s radom naša nova betonara u Zadru koja će nam pomoći da ojačamo poziciju na ovom, za nas važnom tržištu. Betonaru smo prije dva mjeseca preuzeli od našeg dugogodišnjeg kupca Maraš d.o.o. Pogon je tipa ORO s proizvodnim kapacitetom od 30 m3/sat te je u potpunosti automatiziran. Uz pogon su smještena dva silosa za cement, ukupne zapremine 120 tona, kao i deponij kamenog agregata kapaciteta 3.000 m3. Betonara se trenutačno nalazi u procesu certifikacije, a njena proizvodnja bit će namijenjena tržištu šireg područja Zadra.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved