03.06.2009
Predstavljeno prvo izvješće o napretku u provedbi obveza prema „Izjavi o održivom razvoju“

Hrvatski proizvođači cementa predstavili su u Hrvatskoj gospodarskoj komori prvo Izvješće o napretku u provedbi obveza prema „Izjavi o održivom razvoju“. Vodeći ljudi Dalmacijacementa, Holcima i Našicecementa, okupljeni u udruženje Croatia Cement, izvijestili su o poduzetim aktivnostima i mjerama svojih tvrtki na području održivog razvoja u posljednje dvije godine. Siniša Županić, direktor udruženja, podsjetio je na Izjavu potpisanu 21. svibnja 2007. godine, kojom su se hrvatski proizvođači cementa dobrovoljno obvezali poslovati sukladno osnovnim načelima održivog razvoja, s posebnim naglaskom na zaštitu klime, odgovorno korištenje energije i sirovina, smanjenje emisija u okoliš, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, očuvanje biološke raznolikosti, unapređenje suradnje s lokalnom zajednicom te razvoj društveno odgovornog poslovanja. U svom izvješću o napretku Dalmacijacement je kroz svoje poslovanje predstavio sustavan pristup održivom razvoju po svim točkama potpisane izjave o održivom razvoju.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved