Suradnja s akademskom zajednicom

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa


Upostavom suradnje s društvom koje okuplja kemičare, kemijske inženjere i tehnologe radi unapređenja kemijske i kemijsko inženjerske struke te srodnih struka, radimo na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti te njihovih primjena u praksi.

Pružanjem potpore društvu koje u suradnji s časopisom Kemija u industriji provodi niz predavanja kao dio tribine “Zaštita okoliša u Hrvatskoj u procesu pristupanja EU”, stručno i otvoreno raspravljamo s javnosti o specifičnim pitanjima zaštite okoliša u Hrvatskoj s naglaskom na prilagodbe odredbama EU.

Suradnjom potičemo uključivanje različitih inženjerskih djelatnosti radi postizanja optimalnog tehničkog i gospodarstvenog razvitka, blagostanja, sigurnosti, zdravlja, očuvanja okoliša i kvalitete društva.

Predavanja imaju prvenstveno edukativnu ulogu, ističu pozitivne primjere vezano za upravljanje, očuvanje i racionalno korištenje prirodnih resursa, ukazuju na pravne mjere očuvanja okoliša, raspravljaju o klimatskim promjenama, sustavu gospodarenja otpadom te ostalim ekološkim problemima koja izlažu nadležni stručnjaci.

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved