24.06.2009
Dalmacijacement i dalje podržava male ekologe

U svojim nastojanjima da aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice u kojoj posluje, Dalmacijacement je već godinama kum trima Eko školama s područja Kaštela i Solina: OŠ Kneza Mislava iz Kaštela te OŠ Don Lovre Katić i OŠ Vjekolslav Parać s područja Solina. Ove godine Dalmacijacement je tako školama donirao više od 100.000 kuna za različite eko projekte koje provode. OŠ Kneza Mislava međunarodni status Eko škole do danas je obnovila dvaput, a solinske škole triput. Koordinator i voditelj ovog međunarodnog projekta u Hrvatskoj je eko udruga „Lijepa naša“, a svoju ulogu kumstva ovih triju škola Dalmacijacement je objeručke prihvatio i opravdao.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved