Static Image
Novosti i događanja

CEMEX uložio 800 tisuća kuna u modernizaciju mjernih postaja u Kaštelima, Solinu i Splitu

Podaci o kvaliteti zraka, usklađeni s kriterijima Svjetske meteorološke organizacije, postali su dio europske mreže za praćenje kakvoće zraka

Kaštel Sućurac, 7. veljače 2014. – CEMEX je instalirao i pustio u rad nove analizatore za mjerenje imisija te nove meteorološke instrumente na automatskim mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka u Kaštel Sućurcu, Solinu i Splitu. Podaci koji su dnevno dostupni u mreži Agencije za zaštitu okoliša, od sada se s postaja u Splitu i Kaštel Sućurcu mogu pratiti i u mreži Europske agencije za zaštitu okoliša. Time su ove mjerne postaje zadovoljile strogo propisane kriterije Europske komisije za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka.

CEMEX je još 2003. godine u postavljanje triju automatskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka uložio četiri milijuna kuna, a godišnje izdvaja značajna sredstva za njihovo redovno održavanje koje vrše ovlaštena lokalna tvrtka, kao i isporučitelj opreme. Obradu podataka s mjernih postaja i izradu redovnih izvještaja o kakvoći zraka, sukladno važećoj zakonskoj regulativi, vrši Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije koji obrađene podatke dostavlja nadležnim tijelima i javnosti.

Kako bi zadovoljila zahtjeve direktive Europske unije po pitanju zaštite kvalitete zraka, tvrtka je uskladila postojeću opremu s europskim standardima nabavkom novih instrumenata za mjerenje koncentracija sumporovih oksida, dušikovih oksida te meteoroloških parametara. U cijeli projekt uloženo je 800 tisuća kuna, a instalirana oprema osigurat će u potpunosti podatke koji su usklađeni s europskim kriterijima praćenja kakvoće zraka.

Mjerenja meteoroloških elemenata na postajama za praćenje kvalitete zraka vrlo su važna za razlučivanje utjecaja lokalnih izvora onečišćenja od regionalnog i daljinskog prijenosa polutanata. Značajno je da meteorološki uređaji budu standardizirani prema kriterijima Svjetske meteorološke organizacije i na taj način omoguće usporedivost podataka mjerenja. Dvije obnovljene postaje CEMEX-a zbog toga su i predložene u sastav razmjene podataka i mjernu mrežu za ocjenu sukladnosti s EU direktivom.

Osim imisijskih postaja, tvrtka posjeduje i sustave za kontinuirano praćenje emisija u zrak koji se nalaze na svim glavnim ispustima u tvornicama. Ove su vrijednosti propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisija iz stacionarnih izvora u zrak. Dnevna izvješća o emisijama automatski se prenose u Agenciju za zaštitu okoliša, a rezultate vrijednosti emisija zainteresirana javnost može u svakom trenutku provjeriti na internetskoj stranici tvrtke.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved