18.11.2011
Investicijom vrijednom 4 milijuna kuna CEMEX se priključuje na Eko Kaštelanski zaljev

Potpisivanjem ugovora sa splitskom Vodoprivredom, u CEMEX-u će započeti radovi na priključku na kanalizacijski sustav Eko Kaštelanski zaljev. Završetak radova očekuje se u lipnju 2012.

Investicija u radove na CEMEX-ovom priključku na kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir vrijedna je više od četiri milijuna kuna, a očekuje se da će radovi započeti krajem studenog. U sklopu projekta bit će izgrađena nova fekalna kanalizacija, pumpna stanica te tlačni vod za spajanje na sustav. Stara mješovita kanalizacija koristit će se i dalje za oborinske vode.

Projekt Eko Kaštelanski zaljev, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na Mediteranu, obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskih sustava gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira, općina Seget, Okrug, Dugopolje i Klis te dio otoka Čiovo, kao i poboljšanje i dogradnju pripadajućih vodoopskrbnih sustava. Agenciju EKO – Kaštelanski zaljev, Ustanovu Split za vođenje poslova pripreme i građenja objekata iz projekta osnovali su 1998. godine Splitsko-dalmatinska županija, gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir te Hrvatske vode i Vodovod i kanalizacija.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved