Static Image
Novosti i događanja

CEMEX partner projekta Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području


Kaštel Sućurac, 17. srpnja 2015. - Ovaj tjedan započeo je rad na projektu „Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području“, čiji je nositelj Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Sam projekt provodi se u sklopu sheme bespovratnih sredstava pod nazivom „Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“.

Partneri na projektu su relevantne institucije, organizacije i poduzeća i to CEMEX Hrvatska, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Spegra inženjering i Stowarzyszenie B-4.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.892.581,40 kuna, od čega 2.747.952,33 kuna čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH, a očekuje se da će projekt završiti u rujnu 2016. godine.

Ciljna skupina projekta su postojeći studenati preddiplomskih studija FGAG-a, ali i svi ostali potencijalni studenti novog studijskog programa. Oni će razvojem predmetne kvalifikacije, moći nastaviti studij na predmetnom studijskom programu, što će im omogućiti visoku prepoznatljivost na tržištu rada te visokospecijalizirana praktična znanja „ključnih tehnologija“ Europske Unije, koje do sada nisu mogli ostvariti na fakultetima u Hrvatskoj.

Razvoj spomenutih standarda zanimanja, kvalifikacije te studijskog programa biti će dodatno popraćen razvojem ključnih kompetencija nastavnika FGAG-a, druge ciljne skupine, u modernim sustavima poučavanja, studentske prakse i poduzetničkih vještina, primjeni koncepta ishoda učenja i HKO te znanjima iz područja zelene i održive gradnje.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved