23.03.2012
CEMEX organizira javno predstavljanje projekta za korištenje goriva iz otpada
Pozivamo zainteresiranu javnost da doprinese kvaliteti sadržaja studije

Predstavljanje korištenja goriva iz otpada u tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo te prijedlog sadržaja studije utjecaja na okoliš održat će se

u četvrtak, 29. ožujka
u Solinu, Dom Zvonimir s početkom u 10 sati te u Kaštel Sućurcu, kino dvorana Sv. Juraj s početkom u 16 sati.

CEMEX ovim želi pravovremeno upoznati i uključiti građane, predstavnike lokalnih vlasti, nevladinih udruga i ostalu zainteresiranu javnost u ovaj projekt kako bi zajednički razmotriti jesu li prijedlogom sadržaja studije utjecaja na okoliš obuhvaćeni svi važni aspekti.

Iako to nije zakonom propisana obavez,a CEMEX na ovaj način želi doprinijeti uvođenju bolje prakse informiranja i dijaloga tako što će zainteresiranoj javnosti omogućiti da svojim pitanjima i komentarima doprinese kvaliteti sadržaja studije i javne rasprave koja će održati nakon što CEMEX Hrvatska službeno pokrene postupak procjene utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Zbog toga što je obveznik smanjenja emisija CO2 i uključivanja Republike Hrvatske u europski sustav trgovanja emisijama CO2 od 1. siječnja 2013. CEMEX u proizvodnji cementa umjesto fosilnih mora početi koristiti zamjenska goriva. Jedno od najkorisnijih, kako za industriju, tako i za zajednicu, je gorivo koje se dobiva iz otpada a koje nastaje kao rezultat mehaničko-biološke obrade neopasnog nerazvrstanog komunalnog otpada.

Njegovom upotrebom ne samo da se smanjuje udio korištenja neobnovljivih fosilnih goriva i emisija stakleničkih plinova, već i količina otpada na odlagalištima, a otvaraju se i nove mogućnosti za razvoj lokalnog gospodarstva.

Tvrtka na ovaj način želi učiniti dodatan korak kako bi doprinijela uvođenju bolje prakse informiranja građana i omogućila im da se dovoljno rano upoznaju s važnim aspektima projekta.

Zamjenska goriva – materijali

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved