Static Image
Novosti i događanja

CEMEX objavio novi Izvještaj o održivom razvoju

Novi izvještaj, pod nazivom „Gradimo urbane i održive zajednice“ obuhvaća 2013. i 2014. godinu, a redovitim izvještavanjem o nefinancijskim utjecajima CEMEX Hrvatska omogućuje usporedivost svojih pokazatelja održivosti posljednjih deset godina.

Kaštel Sućurac, 26. listopada 2015. – CEMEX-ov novi Izvještaj o održivom razvoju naglasak stavlja na brojne inicijative usmjerene na postizanje poslovne održivosti, istovremeno brinući o utjecaju tvrtke na društvo i okoliš.

CEMEX-ov novi model održivosti izgrađen je na dvama stupovima: prepoznavanju važnih društvenih promjena i izazova kojima svojim radom tvrtka može doprinijeti te odgovorima na materijalna pitanja kompanijske održivosti i održivosti zajednice u kojoj tvrtka posluje.

„Važno nam je da sve skupine koje su iz bilo kojeg razloga zainteresirane za naš rad imaju priliku na jednom mjestu dobiti uvid u sva pitanja koja smo procijenili važnima za naše poslovanje, kao i uvid u aktivnosti koje poduzimamo kako bi odgovorili na ta pitanja. Ne samo da pratimo dobre prakse koje poduzimaju naše kolege širom svijeta, već iniciramo i vlastite projekte i programe kako bi unaprijedili naš utjecaj na gospodarstvo, društvo i okoliš“, rekao je Trpimir Renić, predsjednik Uprave CEMEX Hrvatske.

Održiva gradnja u zgradarstvu i infrastrukturi, smanjenje ugljičnog otiska i očuvanje biološke raznolikosti, briga za zdravlje, sigurnost i profesionalni razvoj zaposlenika, poticanje razvoja mladih stručnjaka, suradnja s lokalnom zajednicom, strogi standardi etičkog i poslovnog ponašanja samo su neke od tema kojima se bavi ovaj Izvještaj.

Aktivnosti u postizanju održivog razvoja CEMEX Hrvatske očituju se i u:
• dijeljenju iskustava i znanja o održivoj gradnji kroz brojne aktivnosti usmjerene na poticanje projektiranja, gradnje i održavanja građevina i infrastrukture prema standardima „zelene“ gradnje;
• smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje betonskih parkirališta izrađenima u suradnji s tvrtkom IGH kojima tvrtka nastoji potaknuti i proširiti primjenu gradnje održivih betonskih kolničkih konstrukcija;
• napretku projekta CEMGRA usmjerenom na izgradnju niskoenergetskih kuća po načelu „ključ u ruke“;
• čuvanju zdravlja i sigurnosti zaposlenika, s ciljem stvaranja radnog mjesta bez ozljeda – zauvijek;
• smanjenju stope bolovanja s 2% u 2013. na 1,6% u 2014. što rezultira jednom od najmanjih stopa bolovanja u kategoriji industrijskih tvrtki u Hrvatskoj;
• 300 tisuća tona emisija CO2 manje u odnosu na referentnu 2004.;
• smanjenju emisija u usporedbi s 2005. – prašina 60%, NOx 62%, SOx 93%, te klinker faktora s 80,42% u 2004. na 73,33% u 2014.;
• modernizaciji imisijskih mjernih postaja u koje je tvrtka uložila 800 tisuća kuna, što je osiguralo prijenos podataka i u mrežu Europske agencije za zaštitu okoliša;
• naporima u povećanju korištenja zamjenskih goriva, s 0% u 2004. na 2,3% u 2014., te u daljnjem radu na postizanju CEMEX-ovog globalnog cilja od 35% zamjene;
• više od 85% nabava koje su u 2014. godini obavili lokalni i nacionalni dobavljači;
• sustavnom praćenju zadovoljstva kupaca cementa, a od 2013. i kupaca betona, i to kroz godišnje anonimne ankete u kojima je tvrtka redovito ocijenjena vrlo dobrim i odličnim ocjenama;
• suradnji s akademskom zajednicom, naročito u projektu CEMEX Student Arh, kojem je cilj pružiti priliku budućim arhitektima da razvijaju kreativnost u dizajnu;
• dobroj suradnji s dobavljačima u kojoj CEMEX usvaja ideje njihove ideje i inicijative te nagrađuje one koji su i sami usmjereni na postizanje održivosti, ali i sigurnosti;
• kontinuiranim obukama zaposlenika o Politici sprječavanja mita i korupcije, te o temama koje se tiču Etičkog kodeksa i poslovnog ponašanja;
• 4,3 milijuna kuna koje je CEMEX donirao u izvještajnom razdoblju za društveno odgovorne projekte i inicijative;
• redovnom Danu otvorenih vrata koji godišnje posjeti više od 1.000 ljudi.

Ovo je i prvi CEMEX-ov izvještaj o održivom razvoju izrađen u skladu s novom generacijom smjernica Globalne inicijative za izvještavanje G4, no u njegovoj je pripremi tvrtka koristila i načela Global Compacta, CEMEX-ove globalne smjernice za izvještavanje te CSI protokol cementne industrije. Svi zainteresirani za detalje navedenih inicijativa, cjelokupni CEMEX-ov Izvještaj o održivom razvoju za 2013. i 2014. godinu pronaći će ovdje.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved