Novosti i događanja

Ministarstvo potvrdilo: CEMEX-u zeleno svjetlo za korištenje krutog goriva iz otpada

Kruto gorivo iz otpada koristit će se kao zamjensko gorivo u cementarama pri čemu će se doprinjeti smanjenju emisija ugljičnog dioksida.


Kaštel Sućurac, 27. lipnja 2013. – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je pozitivno rješenje za zahvat prihvata, privremenog skladištenja i loženja krutog goriva iz otpada (RDF/SRF) u tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša.  

Tek nakon što ishodi sve potrebne daljnje dozvole, CEMEX će biti spreman koristiti kruto gorivo iz otpada u procesu proizvodnje cementa, što se očekuje do kraja godine za tvornicu Sv. Juraj, dok je u tvornici Sv. Kajo potrebno izgraditi i postrojenje za doziranje ove vrste zamjenskog goriva.

CEMEX je tijekom čitavog postupka procjene utjecaja na okoliš otvoreno komunicirao o projektu te uključivao zainteresiranu javnost u postupak. Tako je prije same izrade studije, u ožujku 2012. godine, organizirao javno predstavljanje projekta pri čemu je omogućio javnosti da sudjeluje u izradi sadržaja studije. Takav postupak nije zakonom propisana obveza, niti je do sada bila uobičajena praksa u Hrvatskoj. Stručnjaci angažirani na izradi studije pažljivo su razmotrili, uvažili, obradili i uključili one prijedloge za koje su procijenili da razumno doprinose kvaliteti i cjelovitosti studije.  

Studije za kruto gorivo iz otpada javnosti su predstavljene u ožujku ove godine, a primjedbe na sadržaj zaprimale su se čitav mjesec. U želji da građane dodatno informira o projektu, CEMEX je pored službeno objavljenih lokacija koje u postupku procjene utjecaja na okoliš određuje Splitsko-dalmatinska županija, osigurao i dodatno mjesto za uvid u studije u tvornici Sv. Juraj.

Nakon što je savjetodavno stručno povjerenstvo imenovano od nadležnog Ministarstva razmotrilo sve pristigle primjedbe, Studija je dobila pozitivnu ocjenu, temeljem koje je i izdano pozitivno rješenje prihvatljivosti ovog zahvata za okoliš. 

Ovim se CEMEX pridružio ostalim hrvatskim cementarama koje već imaju dozvole za korištenje krutog goriva iz otpada, ali i tristotinjak cementara EU koje to već koriste. Podsjećamo, postotak korištenja zamjenskih goriva u cementnoj industriji primjerice Njemačke ili Austrije veći je od 60 posto, dok je isti u Hrvatskoj na razini oko 5 posto.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved