Novosti i događanja

Novosti i događanja iz 2012.


5.11.2012
Ministarstvo potvrdilo: CEMEX-u zeleno svjetlo za korištenje drvnog otpada i biomase u tvornicama

Upotreba novih vrsta zamjenskih goriva doprinijet će većem smanjenju emisija CO2

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je pozitivno rješenje za zahvat prihvata, privremenog skladištenja i loženja drvnog otpada u tvornicama cementa Sv. Juraj i Sv. Kajo, kao i za korištenje biomase u tvornici Sv. Kajo.

Studija za drvni otpad prošle je godine dobila pozitivnu ocjenu Stručnog povjerenstva, a zatim su je pozitivno ocijenili i Hrvatski zavod za toksikologiju te dodatna nezavisna revizija Ministarstva.

Tek nakon što ishodi sve potrebne dozvole, CEMEX će biti spreman koristiti drvni otpad i biomasu u procesu proizvodnje cementa, pod uvjetom da te vrste zamjenskih goriva budu raspoložive na tržištu.

„Dobili smo nedvosmislenu stručnu potvrdu da korištenje drvnog otpada i biomase u našim tvornicama neće imati nikakav štetan utjecaj. Osigurat ćemo rigoroznu primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i zdravlja građana.“ izjavio je Trpimir Renić, predsjednik Uprave CEMEX Hrvatske.

Rješenje prema kojemu CEMEX može koristiti drvni otpad kao zamjensko gorivo u postupku proizvodnje cementa uključuje željezničke pragove, otpadni namještaj i slično. S obzirom da željeznički pragovi nisu dostupni na tržištu, CEMEX će tražiti dozvole samo za korištenje otpadnog namještaja, drvne ambalaže te drva iz građevnog otpada.

„Koristit ćemo samo unaprijed pripremljen i obrađen drvni otpad. Partnere vidimo prvenstveno u komunalnim poduzećima koja će na ovaj način moći smanjiti količine deponiranog materijala na odlagalištima i tako izravno doprinijeti očuvanju okoliša“, zaključio je Renić.

###

Hrvatska se početkom 2013. uključuje u europski sustav trgovanja emisijama CO2, pa je CEMEX-u povećanje udjela zamjenskih goriva ključno pitanje za održanje konkurentnosti u cementnoj industriji.

Trenutno CEMEX u Hrvatskoj koristi otprilike 4 posto zamjenskih goriva na godišnjoj razini i to otpadna ulja i kominu masline. Nedavno je s probnim radom započelo i novoizgrađeno postrojenje za prihvat, privremeno skladištenje i doziranje drvne sječke vrijedno 21 milijun kuna.

Početkom srpnja CEMEX je predao Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Studiju utjecaja na okoliš za korištenje goriva iz otpada. Radi se o neopasnom obrađenom komunalnom otpadu koji preostaje nakon što su iscrpljeni svi ostali za okoliš prihvatljivi načini gospodarenja otpadom predviđeni hijerarhijom, odnosno zakonskom regulativom Hrvatske i Europske unije.

S obzirom da tvornice cementa širom Europe već 30-ak godina na siguran način koriste razne vrste zamjenskih goriva, a neke gotovo u omjeru 80 posto u odnosu na fosilna goriva, CEMEX će intenzivno nastaviti tragati za novim vrstama zamjenskih goriva, pri čemu će koristiti samo one vrste za koje od nadležnih institucija ishodi potrebne dozvole.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved